„Samochodówka” jest kobietą i świadczy o tym nie tylko rodzaj gramatyczny tego rzeczownika. Historia naszej szkoły pokazuje, że na samym jej początku, uczęszczali do niej głównie chłopcy ze względu na specyfikę oferowanych kierunków. Dzisiaj jesteśmy placówką z bogatym wachlarzem profili, która stwarza warunki rozwoju obu płciom. Nasze Uczennice ubarwiają samochodówkową społeczność, Nauczycielki – inspirują radę pedagogiczną, a Panie z administracji i obsługi tworzą niepowtarzalny filar naszej szkoły. Nie sposób zapomnieć o wyjątkowych Paniach Pielęgniarkach, które na co dzień dbają o nasze zdrowie. Wszystkim Kobietom „Samochodówki” składamy najpiękniejsze życzenia z okazji dzisiejszego święta. Niech bukietem kwiatów będą inspirujące słowa wybrane na hasło przewodnie tego roku szkolnego „Nie obudziłaś się, by być zwyczajną”.