29 listopada klasa 3eLO wzięła udział w wykładzie gościnnym prof. Michaela Brauna z Uniwersytetu w Kolonii na temat Franza Kafki, który odbył się w Sali Teatralnej Uniwersytetu Gdańskiej. Uczniowie oddziału dwujęzycznego mieli tym samym nieprzeciętną możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych w zakresie słuchania ze zrozumieniem w kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka niemieckiego na najwyższym poziomie zaawansowania. Szczególnej aury dodawała obecność studentów germanistyki różnych roczników. Zachwyceni doznaniami językowymi młodzi adepci języka naszych zachodnich sąsiadów udali się na wystawę poświęconą życiu i twórczości Johanna Gottfrieda Herdera – jednego z najsłynniejszych niemieckich filozofów przełomu XVIII i XIX wieku. Językową ucztę zakończyliśmy krótką wizytą na gdańskim jarmarku bożonarodzeniowym. Warto dodać, że tradycja jarmarków bożonarodzeniowych sięga późnego średniowiecza i wywodzi się właśnie z krajów niemieckojęzycznych.