W dniu 13.02.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbył się regionalny konkurs w ramach programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Naszą szkołę reprezentowali Agata Reszka z 3eLO i Cyprian Szachowski z 3zaLO.

 Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Udział w konkursie z pewnością wpłynie na kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz podniesie poziom wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy.