Egzamin B2 First


znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

B2 First for Schools (FCEfS) to egzamin na takim samym poziomie, co B2 First (FCE), na podstawie którego otrzymasz taki sam certyfikat honorowany na całym świecie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwiema wersjami egzaminu jest to, że zagadnienia i ujęcie tematów w B2 First for Schools są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym.

Poziom zaawansowania językowego: Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotuj się do B2 First, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge English Qualifications uznawane są przez ponad 25 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin B2 First składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

B2 First / B2 First of ScholsReading and use of EnglishWritingListeningSpeaking
Czas trwania1 godz. 15 min.1 godz. 20 min.40 min.14 min. na 1 parę kadydatów
Punkty (% łącznej punktacji)40%20%20%20%

B2 First potwierdza, że potrafisz:
– prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty,
– śledzić wiadomości i informacje dotyczące codziennych tematów,
– pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji,
– uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej między szkołami lub uczelniami,
– pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej,
– przeprowadzić prezentację w języku angielskim na znane Ci tematy z życia codziennego.

Egzamin B2 First (FCE):
– jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych,
– honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych,
– pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej,
– w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce,
– jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej,
– jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek,
– umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.