Jak zapisać się do Eurogrupy?


Do Eurogrupy może uczęszczać każdy uczeń V LO w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Po pierwsze, w procesie rekrutacji należy zadeklarować chęć udziału w Eurogrupie, następnie na etapie rozwiązywania testu poziomującego z języka angielskiego należy zaznaczyć opcję Eurogrupy. Uczniowie są przydzielani następnie do Eurogrupy na podstawie ich wyników z testu. Jeśli wyniki są odpowiednio wysoki, uruchamiamy dwie eurogrupy rocznie.

Eurogrupy w technikum


W roku szkolnym 2022/2023 uruchomiliśmy projekt Eurogrupy dla uczniów technikum. Założenia są podobne – umożliwienie uczniom zdobycia dokumentów potwierdzających kwalifikacje językowe. Eurogrupa w Technikum działa na zasadzie 2 dodatkowych godzin tygodniowo. W cenie Eurogrupy uczniowie otrzymują podręczniki oraz wszelkie niezbędne materiały. Wszystkie zajęcia w Eurogrupie w Technikum prowadzone są przez naszych nauczycieli.