Rejestracja na egzamin


Każdy kandydat rejestrujący się na egzamin przez naszą szkołę musi dostarczyć swojemu nauczycielowi następujące dane:
– Imię i nazwisko,
– Datę urodzenia,
– Adres email,
– Numer telefonu.

W przypadku rejestracji indywidualnej wszelkie instrukcje znajdują się w poniższym linku:
https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge